Indikator puffer tableta
 

Analitički preparat za određjivanje ukupne tvrdoće vode / ukupno prisustvo kalcijuma i magnezijum/.

Proizveden je napravljen od vrhunskih hemikalija i indikatora , u domaćim postrojenjima.

Uputstvo za korišćenje:

U erlenmajer od 300 ml doda se 100 ml uzorka vode za ispitivanje.

U uzorak dodati 25 ml koncetrovanog rastvora amonijum-hidroksida, a zatim ubaciti indikator tabletu.

Rastvor se u datom trenutku oboji crvenkasto, a zatim titruje 0.1N standardnim rastvorom kompleksona / precizno određenog faktora/.

Pri prelasku iz crvenkaste boje u jednoj kapi se pojavljuje sivkasta boja koju treba zabeležiti, a već naradna kap je prelaz u plavo-zelenkastu, čime je proces titracije završen.

PRORAČUN:

T/ voda/=V/0.1N Komplekson utrošen u titraciji/*C/kompleksona/*Mr/CaCO 3/

jedinica kojom se izrazava tvrdoća vode mg/dm 3