PROTANAL KAPSULA i Kejd-MOSS-ova tableta
 

Analitičko-katalitički hemijski preparat za određivanje ukupnog azota, kao zakonom regulisani postupak utvrđivanja i provere kvaliteta proteina.

  • U radu sa kapsulom se dobija veća rastvorljivost u kraćem vremenskom periodu
  • U radu sa tabletama laksa primena .

Kompletne sirovine , kao i tehnološka rešenja su plod domaćih istraživanja i naučnih saznanja.

P R E P O R U K E

  • Veterinarski Institut Novi Sad
  • Industrija mesa i mesnih preradjevina Neoplanta – Novi Sad
  • Industrija mesa Big Bull
  • Centar za ispitivanje Namirnica – Beograd