Laboratorijske hemikalije
Hemikalije iz sopstvenog programa
Neorganske soli
Organski rastvarači
Analitičke hemikalije
Hemikalije iz uvoznog   programa
Extra čiste hemikalije
Laboratorijske hemikalije
Referentni materijal, dijagnostika
Originalni baždareni stakleni pribor
Proizvodnja po zahtevu
Laboratorijski potrošni pribor
Laboratorijski filter papiri
 
  Ekstra čiste hemikalije
 
 

Alfa Aesar –Johnson Matthey je vodeći svetski proizvodjač ultra čistih neorganskih hemikalja, organskih rastvarača, metala i njihovih oksida.

 
Naručite CD-Katalog - BESPLATNO

Program sardži:

PREMIUM® - Extra čisti metali min 99.99%

PURATRONIC® - Neorganske soli visoke čistoće min.99.99%

REACTION® - Hemikalije kvaliteta za analize

SPECPURE® - Organski rastvarači spektralne čistoće

SPECTROFLUX® - Standardi alkalnih metala za analitička istraživanja

ULTAR DRY ANHYDROUS MATERIALS-Specijalne soli metala , raznih oblika

AVOCADO ORGANICS - Organske komponente visoke čistoće

 
Moss-Hemoss, Nehruova 69, Beograd, Srbija
tel: 011 / 6 169 469, 011 / 6 169 431
mob. 063 / 231 056,
e-mail: moss@eunet.rs
Autorska prava© 2005-2012 Moss-Hemoss.
Sva prava zadržana.