Laboratorijske hemikalije
Hemikalije iz sopstvenog programa
Neorganske soli
Organski rastvarači
Analitičke hemikalije
Hemikalije iz uvoznog   programa
Extra čiste hemikalije
Laboratorijske hemikalije
Referentni materijal, dijagnostika
Originalni baždareni stakleni pribor
Proizvodnja po zahtevu
Laboratorijski potrošni pribor
Laboratorijski filter papiri
 
  NEORGANSKE SOLI

Broj

Šifra

Naziv Hemikalije

formula

kvalitet

pakovanje

ambalaža

1

115A2

Amonijum-sulfat

(NH 4) 2SO 4

za analize

500gr.

polipropilen

2

119A2

Amonijum-dihidrogen fosfat

 

za analize

250gr.

polipropilen

3

116A2

Amonijum-hromat

 

za analize

500gr.

polipropilen

4

116A2

Amonijum-dihromat

 

za analize

500gr.

polipropilen

5

114A2

Amonijum-persulfat

 

za analize

500gr.

polipropilen

6

170B4

Borna kiselina

 

za analize

1000gr.

polipropilen

7

155B1

Bakar/II/-sulfat pentahidrat

 

za analize

1000 gr.

polipropilen

8

200C1

Cink-sulfat pentahidrat

 

za analize

1000gr.

polipropilen

9

514N1

diNatrijumhid.fosf.dodek.

 

za analize

1000gr.

polipropilen

10

516N1

diNatrijumhid.fosf.dihidr.

 

za analize

1000gr.

polipropilen

11

517N1

diNatrijumhid.fosf.hepta.

 

za analize

1000gr.

polipropilen

12

252F1

Fero-sulfat heptahidrat

 

za analize

1000gr.

polipropilen

13

256F5

Fenol

 

za analize

500gr.

polipropilen

14

370K2.

Kalijum-jodid

 

za analize

1000 gr.

polipropilen

15

368K2

Kalijum-hidroksid

 

za analize

1000 gr.

polipropilen

16

391K9

Kvarcni pesak-zareni 0.2-0.7mm

 

za analize

1000 gr.

polipropilen

17

402L2

Litijum-sulfat monohidrat

 

za analize

100gr.

staklo

18

405L2

Litijum-hlorid

 

za analize

250gr.

staklo

19

406L2

Litijum-fluorid

 

za analize

100gr.

staklo

20

407L2

Litijum-karbonat

 

za analize

100gr.

staklo

21

454M1

Magnezijum hlorid heksahidrat

 

za analize

1000gr.

polipropilen

22

451M1

Magnezijum sulfat

 

za analize

1000gr.

polipropilen

23

502N1

Na-acetat anh.

 

za analize

500gr.

polipropilen

24

502N2

Na-acetat trihidrat

 

za analize

1000gr.

polipropilen

25

505N1

Na-dihidrogen fosfat dih

 

za analize

1000gr.

polipropilen

26

522N1

Natrijum karbonat

 

za analize

1000gr.

polipropilen

27

523N1

Natrijum bikarbonat

 

za analize

1000gr.

polipropilen

28

512N1

Natrijum hidroksid

 

za analize

1000gr.

polipropilen

29

524N1

Natrijum hlorid

 

za analize

1000gr.

polipropilen

30

526N1

Natrijum selenit

 

za analize

1000gr.

polipropilen

31

503N1

tri-Na-citrat dihidrat

 

za analize

1000gr.

polipropilen

32

556O1

Olovo/II/acetat trihidrat

 

za analize

1000gr.

polipropilen

33

565O1

Olovni hromat

 

za analize

1000gr.

polipropilen

34

608S1

5-Sulfosalicilna kiselina

 

za analize

500gr.

polipropilen

35

651Z1

Ziva/I/hlorid

 

za analize

100gr.

staklo

36

652Z2

Ziva/II/hlorid

 

za analize

100gr.

staklo

37

659Z1

Ziva/I/nitrat

 

za analize

100gr.

staklo

38

653Z1

Ziva/II/nitrat

 

za analize

100gr.

staklo

39

657Z1

Ziva/II/acetat

 

za analize

100gr.

staklo

40

659Z1

Ziva/II/jodid

 

za analize

100gr.

staklo

41

656Z1

Ziva/II/sulfat

 

za analize

100gr.

staklo

42

670Z1

Ziva/II/sulfid

 

za analize

100gr.

staklo

43

654Z1

Ziva/II/oksid crveni

 

za analize

100gr.

staklo

44

655Z1

Ziva/II/oksid zuti

 

za analize

100gr.

staklo

Moss-Hemoss, Nehruova 69, Beograd, Srbija
tel: 011 / 6 169 469, 011 / 6 169 431
mob. 063 / 231 056,
e-mail: moss@eunet.rs
Autorska prava© 2005-2012 Moss-Hemoss.
Sva prava zadržana.