Laboratorijske hemikalije
Hemikalije iz sopstvenog programa
Neorganske soli
Organski rastvarači
Analitičke hemikalije
Hemikalije iz uvoznog   programa
Extra čiste hemikalije
Laboratorijske hemikalije
Referentni materijal, dijagnostika
Originalni baždareni stakleni pribor
Proizvodnja po zahtevu
Laboratorijski potrošni pribor
Laboratorijski filter papiri
 
  ORGANSKI RASTVARAČI

 

 

Rastvarači

 

 

 

 

Broj

Šifra

Naziv Hemikalije

formula

kvalitet

pakovanje

ambalaza

1

1000A5

Aceton

 

farmaceutski

1000ml

polipropilen

2

1000A5

Aceton extra 99.8%

 

za analize

2500ml

staklo

3

1003A3

Apsolutni alkohol

 

min 99,5 %

1000 ml

pet

4

1003A3

Apsolutni alkohol extra

 

min 99,8 %

1000 ml

staklo

5

208C2

n-Butanol

 

za analize

1000ml

staklo

6

208C2

Cikloheksanon

 

za analize

1000ml

staklo

7

209C3

Cikloheksan

 

za analize

1000ml

staklo

8

1006D1

Dietil-etar extra

 

za analize

1000ml

staklo

9

245E3.

Etanol hemijski cist

 

min 90.0 %

5000ml.

polipropilen

10

245E3.

Etanol farmaceutski

 

min 96.0%

1000ml.

pet

11

245E3.

Etanol za analize

 

min 96.4%

1000ml.

pet

12

242E1.

Etil-acetat extra

 

za analize

1000ml

staklo

13

242E1.

Etil-acetat

 

za analize

1000ml

staklo

14

1008H3

Hloroform

 

za analize

1000ml

staklo

15

309H9

Hrom-sumporna-kiselina

 

tehnicka

1000ml.

staklo

16

311H1

Hlorovodonicna-kiselina

 

za analize

1000ml

staklo

17

272I3

Izooktan

 

za analize

1000ml

staklo

18

270I2

Izopropil-alkohol suvi

 

za analize

2500 ml

staklo

19

270I2

Izopropil-alkohol

 

za analize

1000ml

pet

20

1010k2

Ksilol - extra

 

za analize

1000ml

staklo

21

1010k2

Ksilol

 

farmaceutski

1000ml

pet

22

1010k2

Ksilol

 

farmaceutski

5000ml

pet

23

1010 M

Metanol

 

za analize

1000ml

pet

24

1010M

Metanol extra

 

za analize

1000ml

staklo

25

461M5

Metilen hlorid

 

za analize

1000ml

staklo

26

475M19

Medicinski-benzin

 

farmaceutski

5000ml.

pet

27

475M19

Medicinski-benzin

 

za analize

1000ml

pet

28

529P6

Petrol etar 30-50 C extra

 

pro analysi

1000ml

pet

29

529P6

Petrol etar 30-50 C

 

za analize

1000ml

pet

30

525P6

Petrol etar 40-70 C extra

 

za analize

1000ml

pet

31

525P6

Petrol etar 40-70 C

 

za analize

1000ml

pet

32

611S6

Sircetna kiselina-glacijalna

 

za analize

1000ml

staklo

33

609S4

Sumporna kis.po Gerberu

 

tehnicka

1000ml

polipropilen

34

609S4

Sumporna kis.po Gerberu

 

za analize

1000ml

staklo

35

608S3

Sumporna kiselina

 

za analize

1000ml

staklo

36

1020T1

Toluol extra

 

za analize

2500ml

staklo

37

1020T1

Toluol

 

za analize

1000ml

pet

38

700V1

Vodonik peroksid

 

za analize

1000ml

staklo

Moss-Hemoss, Nehruova 69, Beograd, Srbija
tel: 011 / 6 169 469, 011 / 6 169 431
mob. 063 / 231 056,
e-mail: moss@eunet.rs
Autorska prava© 2005-2012 Moss-Hemoss.
Sva prava zadržana.