Laboratorijske hemikalije
Hemikalije iz sopstvenog programa
Neorganske soli
Organski rastvarači
Analitičke hemikalije
Hemikalije iz uvoznog   programa
Extra čiste hemikalije
Laboratorijske hemikalije
Referentni materijal, dijagnostika
Originalni bazdareni stakleni pribor
Proizvodnja po zahtevu
Laboratorijski potrošni pribor
Laboratorijski filter papiri
 
  Laboratorijske hemikalije- LACH NER
 

Ponuda firme LACH NER se sastoji od

• Čistih, specijalnih i hemikalja za analize

• Farmaceutskih sirovina velikog pakovanja

• Proizvoda za laboratoriju:

-indikator filter papiri
-inpregnirani filter papiri za mikrobiologiju
-standardni rastvori

• Proizvoda za analitička ispitivanja i mikrobiološka istraživanja

Poručite besplatan CD-katalog

 
 
 
Moss-Hemoss, Nehruova 69, Beograd, Srbija
tel: 011 / 6 169 469, 011 / 6 169 431
mob. 063 / 231 056,
e-mail: moss@eunet.rs
Autorska prava© 2005-2012 Moss-Hemoss.
Sva prava zadržana.