Laboratorijske hemikalije
Hemikalije iz sopstvenog programa
Neorganske soli
Organski rastvarači
Analitičke hemikalije
Hemikalije iz uvoznog   programa
Extra čiste hemikalije
Laboratorijske hemikalije
Referentni materijal, dijagnostika
Originalni baždareni stakleni pribor
Proizvodnja po zahtevu
Laboratorijski potrošni pribor
Laboratorijski filter papiri
 
  Laboratorijsko staklo i pribor
   
 
Proizvodjači
 • Kavalier - Glassexport / liberec
 • Technosklo / Drzkov
 • Graff Fortuna / Deutchland
 • Schott / Deutchland
BORSILIKATNO STAKLO - SIMAX
 • Laboratorijske čaše
 • Tikvice
 • Erlenmajer tikvice
 • Posude za kristalizaciju
 • Levkovi
 • Analitički levkovi
 • Vegeglasi
 • Eksikatori
 • Menzure
 • Pipete
 • Birete
 • Epruvete...
 
     
 
Moss-Hemoss, Nehruova 69, Beograd, Srbija
tel: 011 / 6 169 469, 011 / 6 169 431
mob. 063 / 231 056,
e-mail: moss@eunet.rs
Autorska prava© 2005-2012 Moss-Hemoss.
Sva prava zadržana.