Laboratorijske hemikalije
Hemikalije iz sopstvenog programa
Neorganske soli
Organski rastvarači
Analitičke hemikalije
Hemikalije iz uvoznog   programa
Extra čiste hemikalije
Laboratorijske hemikalije
Referentni materijal, dijagnostika
Originalni baždareni stakleni pribor
Proizvodnja po zahtevu
Laboratorijski potrošni pribor
Laboratorijski filter papiri
 
  Reference  
 

PREPORUKE

U protekloj deceniji svog rada poslovali smo sa mnogobrojnim privrednim, zdravstvenim i naučnim institucijama, koje su u svom radu koristile proizvode ili usluge firme MOSS-HEMOSS.

Navešćemo nekoliko u našem radu bitnih institucija, kao i njihova mišljenja o tome:

Institut za majku i dete

KBC -" Dr Dragisa Misovic Dedinje "

Gak Narodni front

Ginekološka klinika

Hemofarm

Galenika

Torlak

IHTM-Centar za hemiju

Insitut za Medicinska Istraživanja

Gradski zavod za zaštitu zdravlja

HIP Petrohemija

Institut za Opštu i Fizičku hemiju

IHTM –Centar za katalizu

 

 
     
Moss-Hemoss, Nehruova 69, Beograd, Srbija
tel: 011 / 6 169 469, 011 / 6 169 431
mob. 063 / 231 056,
e-mail: moss@eunet.rs
Autorska prava© 2005-2012 Moss-Hemoss.
Sva prava zadržana.